Shunto là gì?

Shunto là một khái niệm trong văn hóa Nhật Bản, có nghĩa là “đỉnh cao” hay “đỉnh cao của thành công”. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ sự thành công hoặc đạt được mục tiêu cao cả trong công việc, học tập hay cuộc sống.

Nó thường được coi là một mục tiêu lớn và đầy thách thức mà mọi người cố gắng đạt được bằng nỗ lực và sự kiên trì.

Nội dung đàm phán lương mùa xuân

Tại văn phòng, các cuộc đàm phán lương tại Nhật thường diễn ra vào cuối năm hoặc đầu năm mới. Dưới đây là một số vấn đề quan trọng cần được xem xét trong quá trình đàm phán lương mùa xuân:

Đầu tiên và việc đánh giá hiệu suất, các cuộc đàm phán lương mùa xuân thường bắt đầu bằng việc đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trong năm qua. Điều này sẽ giúp xác định xem nhân viên đã hoàn thành công việc đúng cách và có đóng góp tích cực cho tổ chức hay không.

Shunto là gì? Đàm phán lương tại Nhật ra sao?

Tiếp theo là xác định mục tiêu và kỳ vọng, bởi trong quá trình đàm phán, cả người quản lý và nhân viên cần thống nhất về mục tiêu và kỳ vọng cho năm tới. Điều này sẽ giúp xác định mức lương phù hợp với khả năng và đóng góp của nhân viên.

Xem xét thị trường lao động, công ty có mức lương cao tại Nhật Bản trước khi đề xuất mức lương cần xem xét thị trường lao động để biết mức lương trung bình cho một vị trí tương tự. Điều này giúp đảm bảo mức lương đề xuất là công bằng và cạnh tranh.

Sau đó sẽ đến việc đề xuất mức lương, dựa trên các yếu tố như hiệu suất, mục tiêu, kỳ vọng và thị trường lao động, nhà quản lý sẽ đề xuất mức lương mùa xuân cho nhân viên.

Sau đó là đàm phán và thống nhất, sau khi đề xuất mức lương, quá trình đàm phán sẽ diễn ra giữa người quản lý và nhân viên. Mục đích là đạt được thỏa thuận từ cả hai bên về mức lương cuối cùng.

Cuối cùng, sau khi đạt được thỏa thuận về mức lương, hai bên cần bàn bạc về kế hoạch phát triển cá nhân và cách thức đạt được mục tiêu trong năm tới.

Công đoàn tham gia Shunto

Shunto là một hệ thống thương lượng tập thể về tiền lương và điều kiện làm việc tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản. Trong quá trình Shunto, các công đoàn cấp quốc gia, cấp ngành và cấp doanh nghiệp tham gia thảo luận, đàm phán với các nhà quản lý về các vấn đề liên quan đến tiền lương và chính sách lao động cho người lao động trong nước và các bạn phái cử thực tập sinh kỹ năng.

Các công đoàn tham gia Shunto bao gồm:

Liên đoàn lao động quốc gia

Đây là tổ chức đại diện cho toàn thể người lao động trong nước và thường tham gia vào các cuộc đàm phán cấp quốc gia về chính sách tiền lương, lao động.

Liên đoàn lao động ngành

Đây là tổ chức đại diện cho người lao động trong một lĩnh vực kinh tế cụ thể như công nghiệp, ngân hàng, giao thông vận tải… Các công đoàn ngành thường tham gia đàm phán cấp ngành với các nhà quản lý.

Công đoàn Công ty

Đây là tổ chức đại diện cho người lao động tại một doanh nghiệp cụ thể. Công đoàn Công ty thường xuyên tham gia các cuộc đàm phán cấp doanh nghiệp với người quản lý để trao đổi về chính sách tiền lương, điều kiện làm việc tại doanh nghiệp đó.

Quá trình đàm phán mùa xuân

Quá trình đàm phán mùa xuân hay còn gọi là “Shunto” ở Nhật Bản là quá trình quan trọng trong việc thảo luận, đàm phán các vấn đề liên quan đến tiền lương, chính sách lao động giữa các công đoàn và các nhà quản lý.

Dưới đây là một số bước cơ bản trong quy trình đàm phán mùa xuân:

  • Trước khi bắt đầu quá trình đàm phán, cả hai bên - công đoàn và người quản lý - cần tiến hành chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều này bao gồm việc xác định các mục tiêu, yêu cầu và đề xuất cụ thể liên quan đến lương và điều kiện làm việc.
  • Quá trình đàm phán mùa xuân thường bắt đầu vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 hàng năm. Đại diện và các nhà quản lý công đoàn sẽ tập hợp lại để bắt đầu thảo luận về các vấn đề tiền lương và lao động.
  • Trong quá trình này, các bên sẽ trao đổi các vấn đề cụ thể như tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc, hỗ trợ cho người lao động,… Hai bên có thể đưa ra đề xuất, thảo luận, đàm phán để đạt được sự đồng thuận.
  • Sau khi đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ ký hợp đồng mới về lương và chính sách lao động. Hợp đồng này sẽ áp dụng trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một năm.
  • Sau khi ký hợp đồng, hai bên cần thực hiện đúng cam kết và giám sát việc thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận. Nếu có vấn đề gì phát sinh, hai bên sẽ tiếp tục bàn bạc, thương lượng để giải quyết.

Quá trình đàm phán mùa xuân là cơ hội quan trọng để cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đảm bảo mức lương tối thiểu tại Nhật Bản, đồng thời tạo môi trường làm việc ổn định và công bằng cho cả hai bên.

Trong bối cảnh thế giới công nghiệp ngày càng phức tạp, việc thực hiện đàm phán lương tại Nhật Bản như Shunto là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự công bằng và ổn định cho cả người lao động và doanh nghiệp. Thông qua hợp tác và đàm phán, Shunto không chỉ tạo ra môi trường làm việc tích cực mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.