Vì thế, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chia thời gian hợp lý cho các phần thi ở các cấp độ của kỳ thi  JLPT trong bài viết sau đây. Hi vọng các bạn có thể tham khảo và thực hiện một cách hiệu quả nhé!

Thời gian làm bài thi JLPT như thế nào là chuẩn

Những thông tin chúng tôi cũng cấp đều mang tính chất tham khảo và hy vọng nó sẽ hiệu quả với các bạn trong tối ưu thời gian làm bài thi JLPT.

Cấp độ N5 của kỳ thi JLPT

Cấp độ N5 của kỳ thi JLPT có cấu trúc đề thi gồm 3 phần với thời gian làm bài là 90 phút được chia cho các phần như sau:

 • Phần từ vựng làm trong 20 phút
 • Phần Ngữ pháp + Đọc – hiểu làm trong 40 phút
 • Phần Nghe – hiểu làm trong 30 phút

Ở phần từ vựng cấp độ N5 của kỳ thi JLPT các bạn sẽ có 20 phút cho 35 câu hỏi. Các bạn có thể dành 17 phút đầu để làm bài và 3 phút cuối để kiểm tra lại:

 • 12 câu Kanji làm 5 phút
 • 8 câu cách đọc Hiragana làm 3 phút
 • 10 câu biểu hiện từ làm 5.5 phút
 • 5 câu đồng nghĩa làm 3.5 phút

Có tất cả 40 phút cho phần ngữ pháp và đọc hiểu. Các bạn có thể làm bài trong 35 phút và dành 5 phút để kiểm tra lại:

 • 16 câu dạng ngữ pháp làm 10 phút
 • 5 câu thành lập câu làm 5 phút
 • 5 câu ngữ pháp trong đoạn văn làm 5 phút
 • 3 câu đọc hiểu đoạn văn ngắn làm 6 phút
 • 2 câu đọc hiểu đoạn văn trung bình làm trong 6 phút
 • 1 câu tìm kiếm thông tin làm 3 phút

Cấp độ N4 của kỳ thi JLPT

Cấp độ N4 của kỳ thi JLPT có cấu trúc đề thi gồm 3 phần với thời gian làm bài là 115 phút được chia cho các phần như sau:

 • Phần Từ vựng làm trong 25 phút
 • Phần Ngữ pháp + Đọc – hiểu làm trong 55 phút
 • Phần Nghe – hiểu làm trong 35 phút

Ở phần từ vựng cấp độ N4 của kỳ thi JLPT các bạn sẽ có 25 phút cho 35 câu hỏi. Các bạn có thể dành 21 phút đầu để làm bài và 4 phút cuối để kiểm tra lại:

 • 9 câu Kanji làm 4.5 phút
 • 6 câu cách đọc Hiragana làm 2 phút
 • 10 câu biểu hiện từ làm 7 phút
 • 5 câu cách dùng từ làm trong 4 phút
 • 5 câu đồng nghĩa làm 3.5 phút

Có tất cả 55 phút cho phần ngữ pháp và đọc hiểu. Các bạn có thể làm bài trong 51 phút và dành 4 phút để kiểm tra lại:

 • 15 câu dạng ngữ pháp làm 7 phút
 • 5 câu thành lập câu làm 6.5 phút
 • 5 câu ngữ pháp trong đoạn văn làm 8.5 phút
 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn ngắn làm 10 phút
 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn trung bình làm trong 10 phút
 • 2 câu tìm kiếm thông tin làm 9 phút

Cấp độ N3 của kỳ thi JLPT

Phân bố thời gian làm bài thi JLPT một cách chuẩn nhất

Cấp độ N3 của kỳ thi JLPT có cấu trúc đề thi gồm 3 phần với thời gian làm bài là 140 phút được chia cho các phần như sau:

 • Phần Từ vựng làm trong 30 phút
 • Phần Ngữ pháp + Đọc – hiểu làm trong 70 phút
 • Phần Nghe – hiểu làm trong 40 phút

Ở phần từ vựng cấp độ N3 của kỳ thi JLPT các bạn sẽ có 30 phút cho 35 câu hỏi. Các bạn có thể dành 26 phút đầu để làm bài và 4 phút cuối để kiểm tra lại:

 • 8 câu Kanji làm 4 phút
 • 6 câu cách đọc Hiragana làm 3 phút
 • 11 câu biểu hiện từ làm 9 phút
 • 5 câu cách dùng từ làm 5 phút
 • 5 câu đồng nghĩa làm 5 phút

Có tất cả 70 phút cho phần ngữ pháp và đọc hiểu. Các bạn có thể làm bài trong 66 phút và dành 4 phút để kiểm tra lại:

 • 13 câu dạng ngữ pháp làm 7 phút
 • 5 câu thành lập câu làm 7 phút
 • 5 câu ngữ pháp trong đoạn văn làm 8 phút
 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn ngắn làm 10 phút
 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn trung bình làm trong 16 phút
 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn dài làm trong 10 phút
 • 2 câu tìm kiếm thông tin làm 10 phút

Cấp độ N2 của kỳ thi JLPT

Cấp độ N2 của kỳ thi JLPT có cấu trúc đề thi gồm 3 phần với thời gian làm bài là 155 phút được chia cho các phần như sau:

 • Phần Từ vựng + Ngữ pháp + Đọc hiểu làm trong 105 phút
 • Phần Nghe – hiểu làm trong 50 phút

Cấp độ N2 JLPTcó tất cả 105 phút cho phần từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu. Các bạn có thể làm bài trong 100 phút và dành 5 phút để kiểm tra lại:

Từ vựng

 • 5 câu Kanji làm 3 phút
 • 6 câu cách đọc Hiragana làm 3 phút
 • 5 câu cấu tạo từ làm 3 phút
 • 7 câu biểu hiện từ làm 8 phút
 • 5 câu cách dùng từ làm 3 phút
 • 5 câu đồng nghĩa làm 5 phút

Ngữ pháp

 • 12 câu dạng ngữ pháp làm 6 phút
 • 5 câu thành lập câu làm 5 phút
 • 5 câu ngữ pháp trong đoạn văn làm 6 phút

Đọc hiểu

 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn ngắn làm 10 phút
 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn trung bình làm trong 18 phút
 • 2 câu đọc hiểu tổng hợp làm trong 10 phút
 • 3 câu đọc hiểu chủ đề làm trong 10 phút
 • 2 câu tìm kiếm thông tin làm 10 phút

Cấp độ N1 của kỳ thi JLPT

Cấp độ N1 của kỳ thi JLPT có cấu trúc đề thi gồm 3 phần với thời gian làm bài là 170 phút được chia cho các phần như sau:

 • Phần Từ vựng + Ngữ pháp + Đọc hiểu làm trong 110 phút
 • Phần Nghe – hiểu làm trong 60 phút

Có tất cả 110 phút cho phần từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu. Các bạn có thể làm bài trong 103 phút và dành 7 phút để kiểm tra lại:

Từ vựng

 • 6 câu Kanji làm 3 phút
 • 7 câu biểu hiện từ làm 4 phút
 • 6 câu cách dùng từ làm 4 phút
 • 6 câu đồng nghĩa làm 6 phút

Ngữ pháp

 • 10 câu dạng ngữ pháp làm 5 phút
 • 5 câu thành lập câu làm 6 phút
 • 5 câu ngữ pháp trong đoạn văn làm 6 phút

Đọc hiểu

 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn ngắn làm 8 phút
 • 9 câu đọc hiểu đoạn văn trung bình làm trong 18 phút
 • 4 câu đọc hiểu đoạn văn dài làm 12 phút
 • 3 câu đọc hiểu tổng hợp làm trong 12 phút
 • 4 câu đọc hiểu chủ đề làm trong 12 phút
 • 2 câu tìm kiếm thông tin làm 8 phút

Những sai lầm trong phân bố thời gian làm bài?

Trong cuộc sống của chúng ta, thời gian là vô cùng quý báu một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ có thể trở lại. Chúng ta nên trân trọng mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trôi qua. Huống chi là trong một kỳ thi có quy định thời gian rõ ràng như kỳ thi JLPT thì thời gian lại càng quan trọng. Dưới đây là những sai lầm các sĩ tử thường mắc phải mà các bạn nên lưu ý tránh lặp lại:

Dành quá nhiều thời gian cho 1 câu

Trong quá trình làm bài từ trên xuống dưới, bạn bỗng nhiên gặp phải một câu hỏi khó nhằn và phía sau của bạn vẫn còn nhiều câu hỏi khác. Nếu cứ đứng lại mãi tại câu đó, có thể bạn sẽ không có đủ thời gian để làm những câu sau trong khi chính câu hỏi đó bạn cũng chưa thể tìm ra đáp án. Đây là một sai lầm nghiêm trọng khi phân bố thời gian làm bài không hợp lý.

Không tận dụng toàn bộ thời gian 

Chúng ta đều có cùng một khoảng thời gian làm bài như nhau. Vậy tại sao lại không tận dụng toàn bộ chúng? Có nhiều bạn làm bài rất nhanh và ra khỏi phòng thi sớm. Các bạn phân bố thời gian làm bài cho khoảng thời gian đầu và không chịu sử dụng thời gian còn lại để kiểm tra lại kỹ càng mà chọn nộp bài sớm. Và sau đó phát hiện những lỗi sai đáng tiếc, dẫn đến kết quả không như mong đợi.

Tóm lại, các bạn có thể rèn luyện cách tính thời gian làm bài JLPT thông qua việc làm đề và ước chừng thời gian. Khi luyện tập thường xuyên, tiếp xúc với nhiều loại đề khác nhau sẽ giúp bạn cải thiện được kỹ năng này. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên có một nền tảng kiến thức thật vững chắc trước khi tập cho mình kỹ năng phân bố thời gian làm bài. Chúc các bạn sẽ thành công chinh phục các kỳ thi mà mình tham gia nhé!