Tổng quan về kỳ thi NAT Test

NAT Test là kỳ thi được tổ chức với mục đích đánh giá năng lực tiếng Nhật của những người có tiếng mẹ đẻ không phải là Nhật ngữ. Uỷ ban quản lý Japanese NAT Test là đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi này. Hiện nay, kỳ thi đã có mặt trên nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam. Lúc này, Uỷ ban quản lý Japanese NAT Test sẽ ủy quyền tổ chức cho một đơn vị trực thuộc nước sở tại.

Các cấp độ của kỳ thi NAT Test

Kỳ thi có tất cả 5 cấp độ theo thứ tự từ cao xuống thấp là: 1Q, 2Q, 3Q, 4Q và 5Q. Khi so sánh với kỳ thi JLPT thì mỗi cấp tương ứng với N1, N2, N3, N4 và N5. Cấu trúc đề thi gồm có 3 bài thi là nghe hiểu, đọc hiểu và từ vựng. Ở mỗi cấp độ khác nhau thì độ khó của bài thi sẽ cũng sẽ có sự khác nhau sao cho phù hợp với trình độ của từng cấp. 

Cấu trúc đề thi của kỳ thi NAT Test như sau:

Cấp 5 (5Q): Tổng thời gian làm bài là 105 phút
 • Từ vựng: đọc hán tự, từ đồng nghĩa, ngữ cảnh, biểu thị.
 • Ngữ pháp: phán đoán cấu trúc ngữ pháp được sử dụng, sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh và ngữ pháp trong đoạn văn.
 • Đọc hiểu: giải thích nội dung của đoạn văn ngắn/ vừa và kiểm tra thông tin.
 • Nghe hiểu: Lý giải chủ đề hoặc ý chính, ý được diễn đạt và trả lời nhanh.

Cấp 4 (4Q): Tổng thời gian làm bài là 125 phút
 • Từ vựng: đọc hán tự, từ đồng nghĩa, ngữ cảnh, biểu thị và cách sử dụng.
 • Ngữ pháp: phán đoán cấu trúc ngữ pháp được sử dụng, sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh và ngữ pháp trong đoạn văn.
 • Đọc hiểu: giải thích nội dung của đoạn văn ngắn/ vừa và kiểm tra thông tin.
 • Nghe hiểu: Lý giải chủ đề hoặc ý chính, ý được diễn đạt và trả lời nhanh.
Cấp 3 (3Q): Tổng thời gian làm bài là 140 phút
 • Từ vựng: đọc hán tự, từ đồng nghĩa, ngữ cảnh, biểu thị và cách sử dụng.
 • Ngữ pháp: phán đoán cấu trúc ngữ pháp được sử dụng, sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh và ngữ pháp trong đoạn văn.
 • Đọc hiểu: giải thích nội dung của đoạn văn ngắn/ vừa/ dài và kiểm tra thông tin.
 • Nghe hiểu: Lý giải chủ đề hoặc ý chính hoặc khái niệm, ý được diễn đạt và trả lời nhanh

Cấp 2 (2Q): Tổng thời gian làm bài là 155 phút

 • Từ vựng: đọc hán tự, từ đồng nghĩa, ngữ cảnh, biểu thị và cách sử dụng
 • Ngữ pháp: phán đoán cấu trúc ngữ pháp được sử dụng, sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh và ngữ pháp trong đoạn văn.
 • Đọc hiểu: giải thích nội dung của đoạn văn ngắn/ vừa, lý giải được cái ý chính, lý giải tổng hợp và kiểm tra thông tin.
 • Nghe hiểu: Lý giải chủ đề hoặc ý chính hoặc khái niệm hoặc tổng hợp, trả lời nhanh.

Cấp1 (1Q): Tổng thời gian làm bài là 170 phút
 • Từ vựng: đọc hán tự, từ đồng nghĩa, ngữ cảnh, biểu thị và cách sử dụng
 • Ngữ pháp: phán đoán cấu trúc ngữ pháp được sử dụng, sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh và ngữ pháp trong đoạn văn.
 • Đọc hiểu: giải thích nội dung của đoạn văn ngắn/ vừa/ dài, lý giải được cái ý chính, lý giải tổng hợp và kiểm tra thông tin.
 • Nghe hiểu: Lý giải chủ đề hoặc ý chính hoặc khái niệm hoặc tổng hợp, trả lời nhanh.

Thời gian và địa điểm diễn ra kỳ thi NAT TEST

Mỗi năm kỳ thi NAT Test được tổ chức 6 lần vào tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12. Ở Việt Nam có tất 5 khu vực tổ chức kỳ thi gồm:

 • Khu vực Hà Nội có ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Giao thông vận tải.
 • Khu vực TP.HCM có: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn.
 • Khu vực Đà Nẵng có: ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng.
 • Khu vực Vinh có: ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh.
 • Khu vực Hải Dương có: ĐH Thành Đông.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm tổ chức, kỳ thi NAT Test được đánh giá là một trong số những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật uy tín nhất hiện nay. Đây cũng là bước đệm tốt để các bạn có thể chuẩn bị cho kỳ thi JLPT phục vụ cho nhu cầu du học của bản thân. Vì thế đừng chần chờ gì nữa hãy đăng ký tham gia kỳ thi NAT Test đi nhé!