Trợ cấp sinh con Nhật Bản là gì?

Trợ cấp sinh con Nhật Bản là một chương trình hỗ trợ tài chính dành cho những người có con mới sinh. Chương trình này được quản lý bởi Chính phủ Nhật Bản và được cung cấp cho cả người Nhật và người nước ngoài sinh con tại Nhật Bản.

Trợ cấp sinh con bao gồm các khoản hỗ trợ như trợ cấp tiền sinh hoạt, trợ cấp tiền mua sữa, tiền trang trải chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh, tiền trang trải chi phí đi khám sức khỏe cho trẻ sơ sinh và trợ cấp tiền học phí cho trẻ em.

Để đủ điều kiện nhận trợ cấp sinh con, người đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu như sống tại Nhật Bản, có con mới sinh và đăng ký trước khi trẻ đủ 3 tháng tuổi. Các khoản hỗ trợ được cung cấp trong khoảng thời gian từ khi trẻ sơ sinh đến khi trẻ đủ 15 tuổi.

Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ của chương trình này phụ thuộc vào thu nhập của gia đình và số lượng trẻ em trong gia đình. Ngoài ra, người đăng ký cũng phải đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại Nhật Bản.

Nhận trợ cấp sinh con Nhật Bản như thế nào?

Trợ cấp sinh con là một chương trình hỗ trợ quan trọng của Chính phủ Nhật Bản để giúp đỡ các gia đình có con mới sinh. Tuy nhiên, người đăng ký cần phải đáp ứng các yêu cầu và thủ tục để nhận được khoản hỗ trợ này.

Các thủ tục cần có để nhận trợ cấp sinh con

Để làm thủ tục và nhận hỗ trợ của Nhật Bản, bạn có thể thực hiện các bước sau:

  • Kiểm tra điều kiện đủ: Để nhận được trợ cấp sinh con, bạn cần đáp ứng các yêu cầu như sống tại Nhật Bản, có con mới sinh và đăng ký trước khi trẻ đủ 3 tháng tuổi. Bạn cũng cần đăng ký bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại Nhật Bản.
  • Đăng ký trực tuyến: Bạn có thể đăng ký trực tuyến trên trang web của Chính phủ Nhật Bản hoặc tại các cơ quan chức năng. Bạn cần điền đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin về con mới sinh của mình.
  • Nộp hồ sơ và giấy tờ cần thiết: Sau khi đăng ký, bạn cần nộp hồ sơ và giấy tờ cần thiết như giấy chứng sinh của trẻ, giấy tờ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội của gia đình.
  • Chờ xét duyệt và nhận khoản hỗ trợ: Sau khi nộp hồ sơ, bạn cần chờ xét duyệt từ cơ quan chức năng. Nếu hồ sơ của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Nhật Bản.
  • Theo dõi và báo cáo: Bạn cần theo dõi và báo cáo về tình trạng sức khỏe và phát triển của con mình để tiếp tục nhận được khoản hỗ trợ.

Điều kiện nhận trợ cấp sinh con Nhật Bản

Cụ thể, điều kiện được hưởng nhận trợ cấp sinh con Nhật Bản như sau:

Thời gian làm việc tại công ty từ 1 năm trở lên, trong vòng 2 năm trước khi bắt đầu nghỉ thai sản, phải có thời gian tham gia bảo hiểm công ty từ 12 tháng trở lên (bắt buộc làm việc từ 11 ngày trở lên hoặc nhiều hơn mỗi tháng). Và đối với các bạn phái cử kỹ năng đặc định sẽ được quyền ở lại Nhật và có thể sinh con khi đã được chính phủ cho phép.

Số tiền được nhận từ nơi làm việc không quá 80% trong thời gian nghỉ việc để chăm sóc con cái. Số ngày nghỉ sẽ dao động từ 20 ngày trở lên. Sau khi hết thời gian chăm sóc con, bạn phải quay lại công ty để tiếp tục làm việc.

Khoản trợ cấp này được thực hiện kể từ khi hết thời gian hưởng trợ cấp thai sản nêu trên. Thông thường, số tiền nhận được trong thời gian nghỉ thai sản là 67% tiền lương trong 180 ngày nghỉ phép đầu tiên và 50% tiền lương từ ngày thứ 181 trở đi.

Quyền lợi trợ cấp sinh con tại nhật bản

Quyền lợi trợ cấp sinh con tại Nhật Bản bao gồm:

Trợ cấp thai sản (Shussan Ikyū): Người lao động có quyền nhận trợ cấp thai sản trong thời gian nghỉ thai sản. Trợ cấp này tương đương với 67% đến 100% mức lương trung bình của người lao động trong 6 tháng trước khi nghỉ thai sản. Thời gian nghỉ thai sản là 14 tuần, trong đó 6 tuần trước khi sinh và 8 tuần sau khi sinh.

Trợ cấp nuôi con (Ikuji Ikkyu): Sau khi nghỉ thai sản, người lao động có thể nhận trợ cấp nuôi con cho đến khi con đạt tuổi 1 tuổi. Trợ cấp này tương đương với 50% đến 67% mức lương trung bình của người lao động trong 6 tháng trước khi nghỉ thai sản.

Hỗ trợ chăm sóc con nhỏ (Jidō Fukushi Teate): Ngoài trợ cấp nuôi con, người lao động cũng có thể nhận được hỗ trợ chăm sóc con nhỏ. Hỗ trợ này cung cấp một khoản tiền hàng tháng để giúp người lao động trang trải các chi phí liên quan đến việc chăm sóc con nhỏ. Xem thêm: Trợ cấp mà trẻ em Nhật Bản được hưởng gồm những gì?

Trợ cấp hỗ trợ gia đình (Kazoku Teate): Nếu người lao động có nhiều con, họ có thể nhận được trợ cấp hỗ trợ gia đình. Trợ cấp này cung cấp một khoản tiền hàng tháng để giúp người lao động trang trải các chi phí gia đình.

Hỗ trợ giữ trẻ (Hoiku Teate): Người lao động có thể nhận được hỗ trợ giữ trẻ nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình hoặc không thể tìm được dịch vụ giữ trẻ phù hợp. Hỗ trợ này cung cấp một khoản tiền hàng tháng để giúp người lao động trang trải các chi phí giữ trẻ.

Trợ cấp học phí (Gakko Teate): Nếu có con đi học, người lao động có thể nhận được trợ cấp học phí để giúp trang trải các chi phí liên quan đến việc học của con.

Các quyền lợi nhận trợ cấp sinh con Nhật Bản trên có thể thay đổi theo quy định của pháp luật và chính sách của Nhật Bản. Người lao động nên tìm hiểu kỹ các quyền lợi cụ thể và liên hệ với nhà tuyển dụng hoặc cơ quan chính phủ để biết thêm thông tin chi tiết.