Nghiệp đoàn Nhật Bản là gì?

Theo Wikipedia, nghiệp đoàn được định nghĩa là các đoàn thể, tổ chức được hình thành liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp, thương mại và các hoạt động của những người thường là cùng chung một nghề nghiệp. Vậy hiểu một cách đơn giản thì nghiệp đoàn Nhật Bản là một tổ chức đại diện cho quyền lợi của các đối tượng lao động ở Nhật Bản.

Nghiệp đoàn Nhật Bản và những điều các lao động cần biết về nghiệp đoàn

Trong quá trình tuyển dụng thực tập sinh đi Nhật thì nghiệp đoàn sẽ phối hợp với các doanh nghiệp Nhật Bản để thống nhất các tiêu chí lựa chọn và gửi về cho các đơn vị xuất khẩu lao động ở Việt Nam. Như vậy, nghiệp đoàn Nhật Bản đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tuyển dụng lao động. Do đó, ở Nhật Bản, hầu hết các doanh nghiệp lớn nhỏ đều có nghiệp đoàn. 

Vai trò của nghiệp đoàn Nhật Bản với các lao động

Sự ra đời của nghiệp đoàn Nhật Bản có những ý nghĩa nhất định đối với các lao động nước ngoài đang làm việc tại Nhật.

Bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Đây là vai trò chính yếu của nghiệp đoàn. Theo định kỳ mỗi tháng, nghiệp đoàn Nhật Bản sẽ có những trao đổi trực tiếp với các lao động về doanh nghiệp. Qua đó, sẽ hỗ trợ lao động giải quyết những vấn đề bất cập liên quan đến doanh nghiệp mà họ đang gặp phải. Như vậy, quyền lợi của các lao động sẽ được bảo đảm đồng thời cũng giúp doanh nghiệp cải thiện được những điểm chưa tốt nếu có.

Liên hệ tuyển dụng lao động

Các quy trình tuyển dụng lao động nước ngoài đều sẽ phải thông qua nghiệp đoàn. Đầu tiên, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ gửi thông tin tuyển dụng đến nghiệp đoàn địa phương. Sau đó, hai bên sẽ làm việc với nhau về các tiêu chí cần thiết và đi đến thống nhất để gửi về cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Việt Nam.

Quản lý lao động

Trong suốt khoảng thời gian làm việc tại Nhật Bản, dù là 1 năm, 3 năm hay 5 năm thì nghiệp đoàn đều sẽ chịu trách nhiệm quản lý các lao động về: công việc lao động phải làm theo hợp đồng, cuộc sống ở Nhật của họ, bao gồm các trường hợp tự ý kết thúc hợp đồng, bỏ trốn.

Cử đại diện sang Việt Nam tổ chức tuyển dụng

Bên cạnh các đại điện của doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng lao động Việt Nam đến làm việc tại Nhật Bản thì còn có sự góp mặt của các cán bộ thuộc nghiệp đoàn. Việc tham gia phỏng vấn trực tiếp như vậy cho thấy rõ tác phong làm việc chuyên nghiệp cũng như sự quan tâm mà nghiệp đoàn Nhật Bản dành cho các lao động nước ngoài.

Vai trò của nghiệp đoàn Nhật Bản với các doanh nghiệp

Dưới đây là một số vai trò chính yếu của nghiệp đoàn Nhật Bản với các doanh nghiệp.

Liên hệ tuyển dụng nhưng không tham gia đánh giá kết quả

Thông thường, các cán bộ trực thuộc nghiệp đoàn sẽ cùng với các đại diện của doanh nghiệp tuyển dụng tham gia phỏng vấn lao động. Nhưng trong quá trình đánh giá kết quả thi tuyển cuối cùng thì phần lớn quyết định sẽ nằm ở doanh nghiệp Nhật Bản, nghiệp đoàn sẽ đóng vai trò tư vấn và góp ý.

Khảo sát doanh nghiệp Nhật Bản

Tại mỗi địa phương ở Nhật Bản đều sẽ có các nghiệp đoàn riêng và các nghiệp đoàn này sẽ liên hệ mật thiết với các doanh nghiệp tại đây. Theo một chu kỳ nhất định, nghiệp đoàn sẽ tiến hành các chương trình hỗ trợ lao động kết hợp với việc khảo sát doanh nghiệp.

Một số nghiệp đoàn Nhật Bản mà các bạn nên biết: Nghiệp đoàn Sakura, Nghiệp đoàn Asia Nhật bản, Nghiệp đoàn Fuji, Nghiệp đoàn Kansai… Sự hỗ trợ của các nghiệp đoàn nhất định sẽ giúp quá trình sinh sống và làm việc của các thực tập sinh đi Nhật được đảm bảo và thuận tiện hơn.