Chuyến tiếp kiến diễn ra cùng đoàn đại biểu đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Sau hoạt động của Đoàn, các cá nhân là điển hình tiên tiến tuyên truyền và thông tin về các hoạt động đã được học tập để chia sẻ kinh nghiệm và tạo sức lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ.

tiếp kiến 1

Nhằm biểu dương các cá nhân là những tấm gương tiêu biểu đã có những thành tích, đóng góp xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

tiếp kiến 2

Đồng thời, tạo động lực để mỗi cá nhân điển hình tiên tiến nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; phát huy tính năng động sáng tạo và sự lan tỏa để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng kế hoạch tiếp kiến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Phủ Chủ tịch.

tiếp kiến 3

Tại đây Mitaco vinh dự được tham gia cùng các vị Đại biểu để củng cố thêm nguồn kiến thức mà bản thân đang thiết sót từ đó rút kinh nghiệm và học hỏi thêm những bài học mới để phát triển công ty ngày càng thêm vững mạnh hơn.

tiếp kiến 4tiếp kiến 5

Chuyến tiếp kiến diễn ra thành công hết sức tốt đẹp bởi không chỉ góp phần quan trọng vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn vừa qua của các doanh nghiệp của đất nước. Qua đó còn hứa hẹn giúp đỡ tỉnh phát triển về mọi mặt.