Tính tuổi ở Nhật như thế nào? 

Ở xứ sở hoa anh đào, bạn sẽ không được tính tuổi mụ như ở Việt Nam hay các nơi khác mà chỉ được xem xét bằng tuổi thực. Điều này được tính bằng ngày tháng năm sinh chính xác của bạn. Thế nên chỉ khi nào đến ngày sinh nhật thì mọi người mới được xem là đã thêm 1 tuổi và điều này không áp dụng khi bước qua năm mới. Để tính tuổi ở Nhật, bạn cần biết năm sinh của người đó và năm hiện tại. Dưới đây là cách tính tuổi theo lịch Nhật Bản:

  • Xác định năm sinh: Hãy xác định năm sinh của người đó. Ví dụ, giả sử người đó sinh năm 1990.
  • Tìm năm hiện tại: Xác định năm hiện tại. Ví dụ, giả sử năm hiện tại là năm 2023.
  • Trừ năm sinh từ năm hiện tại: Trong ví dụ này, tính toán 2023 - 1990 = 33.
  • Thêm 1 năm nếu đã qua sinh nhật trong năm: Trong lịch Nhật Bản, tuổi được tính từ ngày 1 tháng 1 của năm đó. Nếu người đó đã qua sinh nhật trong năm hiện tại, hãy thêm 1 vào kết quả. Ví dụ, nếu người đó đã qua sinh nhật trong năm 2023, tuổi Nhật sẽ là 34.

Học cách tính tuổi ở Nhật chính xác nhất

Vì vậy, trong ví dụ này, nếu người đó sinh năm 1990 và năm hiện tại là 2023, tuổi của họ là 34 tuổi (nếu đã qua sinh nhật trong năm) hoặc 33 tuổi (nếu chưa qua sinh nhật trong năm).

Sự khác biệt giữa cách tính tuổi ở Nhật và quốc tế

Theo trung tâm đào tạo Nhật Ngữ Mitaco, do sử dụng cách tính năm khác với những quốc gia khác thế nên việc tính tuổi của người Nhật cũng có phần khác biệt. Chính vì vậy mà thường hay có trường hợp những người tháng 3 được xem là lớn tuổi hơn người tháng 4 ở xứ sở hoa anh đào do họ không học cùng khối với nhau. Đó là lý do cách tính tuổi của người Nhật khác với cách tính tuổi ở một số quốc gia khác. Trong lịch truyền thống của Nhật, một người được coi là một tuổi khi chào đón ngày 1 tháng 1 của mỗi năm.

Điều này tạo ra một sự khác biệt so với các phương pháp tính tuổi ở một số quốc gia khác. Ví dụ, nếu một người sinh vào ngày 31 tháng 12, theo cách tính tuổi ở Nhật, ngay sau đó vào ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo, họ sẽ được tính là một tuổi. Trong khi đó, trong một số quốc gia khác, người đó sẽ được tính là chưa tròn tuổi cho đến khi họ qua sinh nhật tiếp theo.

Điều này có nghĩa là một người có thể có sự khác biệt một tuổi khi tính theo lịch Nhật Bản so với cách tính tuổi ở một quốc gia khác nếu ngày sinh của họ gần cuối năm. Tuy nhiên, cách tính tuổi ở Nhật Bản đã thay đổi theo thời gian và nhiều người Nhật Bản cũng sử dụng cách tính tuổi giống với các quốc gia khác, trong đó ngày sinh của một người là điểm bắt đầu để tính tuổi.

Ý nghĩa của việc tính tuổi ở Nhật

Vai trò của việc tính tuổi là để duy trì văn hóa và truyền thống đặc biệt của nước này. Phương pháp trên thể hiện sự tôn trọng và giá trị quan trọng của ngày đầu tiên trong một năm mới. Đầu tiên là tính tuổi từ ngày 1 tháng 1 của mỗi năm tạo ra sự khởi đầu mới và đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời. Điều này thể hiện ý nghĩa của việc bắt đầu mới, hy vọng và cơ hội để thay đổi, phát triển và đạt được thành công trong năm mới.

Tiếp theo, cách tính tuổi theo lịch truyền thống của Nhật Bản là một cách để phát huy các giá trị và truyền thống lâu đời của đất nước. Nó thể hiện sự gắn kết với quá khứ và sự quan tâm đến bảo tồn và kế thừa văn hóa Nhật Bản.

Ngoài ra, hệ thống này còn giúp cho việc tính toán trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn. Bạn chỉ cần biết năm sinh và năm hiện tại để tính tuổi một cách nhanh chóng. Mặc dù cách tính tuổi có ý nghĩa văn hóa và truyền thống đặc biệt. Ngày càng có nhiều người Nhật Bản sử dụng cách tính tuổi tương tự như các quốc gia khác nhất là trong tư liệu văn bản.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn cách thức để tính tuổi ở Nhật để dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chủ đề trên thì hãy liên hệ ngay cho Mitaco nhé!