Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về cấu trúc và cách tính điểm cấp độ N5 kỳ thi JLPT để các bạn có thể tham khảo và chuẩn bị tốt nhất cho phần dự thi của mình.

Cấu trúc đề thi JLPT ở cấp độ N5

Cấu trúc đề thi JLPT ở cấp độ N5 được chia thành 3 phần:

 • Phần 1: Từ vựng (kiến thức ngôn ngữ) với thời gian làm bài là 25 phút.
 • Phần 2: Ngữ pháp (kiến thức ngôn ngữ) + Đọc hiểu với thời gian làm bài là 50 phút.
 • Phần 3: Nghe hiểu với thời gian làm bài là 30 phút.

Phần 1: Từ vựng

Tính điểm cấp độ N5 JLPT Ở phần thi từ vựng của có tất cả 35 câu được chia thành 4 mục với các mục tiêu khác nhau:

 • Mục 1 (12 câu): Đọc được những từ viết bằng Hán tự.
 • Mục 2 (8 câu): Cách chuyển sang Hán tự hoặc Katakana từ những từ viết bằng Hiragana.
 • Mục 3 (10 câu): Tìm được những từ thích hợp về mặt ngữ nghĩa.
 • Mục 4 (5 câu): Tìm được những từ gần nghĩa hoặc cách diễn đạt tương tự các từ đã cho trước.

Phần 2: Ngữ pháp – Đọc hiểu

Trong phần ngữ pháp – đọc hiểu của cấp độ N5 JLPT, các mục được chia nhỏ hơn với tổng số câu là 32:

 • Mục 1 (16 câu): Đây là mục có số câu nhiều nhất trong phần thi này. Mục tiêu là phán đoán cấu trúc ngữ pháp phù hợp với nội dung của câu văn.
 • Mục 2 (5 câu): Viết được câu văn hoàn chỉnh đúng ngữ pháp và mạch lạc về ngữ nghĩa.
 • Mục 3 (5 câu): Phán đoán được câu văn phù hợp với mạch văn.
 • Mục 4 (3 câu): Đọc và hiểu được nội dung của văn bản dài 80 chữ Hán tự đơn giản, chủ đề liên quan đến cuộc sống, công việc và học tập.
 • Mục 5 (2 câu): Đọc và hiểu được nội dung của văn bản dài 250 chữ Hán tự đơn giản, chủ đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày.
 • Mục 6 (1 câu): Tìm được nội dung chính, căn bản của một văn bản dài 250 chữ Hán tự cơ bản.

Phần 3: Nghe hiểu

Phần thi nghe hiểu được đánh giá là khó nhất trong số các phần thi ở bất kỳ cấp độ nào của kỳ thi JLPT. Ở cấp độ N5, có tất cả 24 câu với 4 mục:

 • Mục 1 (7 câu): Nghe và hiểu được những thông tin cần thiết, giải quyết một số chủ đề cụ thể của một đoạn hội thoại/ đoạn văn.
 • Mục 2 (6 câu): Nghe được những cái đã được chỉ thị trước và nắm bắt một số nội dung chính của một đoạn hội thoại/ đoạn văn.
 • Mục 3 (5 câu): Nhìn hình kết hợp nghe để chọn lựa câu thoại phù hợp với tình huống.
 • Mục 4 (6 câu): Nghe câu thoại ngắn sau đó chọn đáp án thích hợp.

Cách tính điểm cấp độ N5 kỳ thi JLPT

Dưới đây là cách tính điểm khi tham dự kỳ thi JLPT ở cấp độ N5 mang tính chất tham khảo bởi vì cách tính điểm này không được công bố chính thức trên thế giới. Yêu cầu để đỗ cấp độ N5 là: tổng số điểm của bạn phải đạt trên 80, trong đó phần nghe hiểu phải đạt trên 19 điểm.

Tính điểm phần thi từ vựng

Tổng số điểm tối đa có thể đạt được là 40, trong đó:

 • 3 mục 1, 2, 3 với tổng cộng 30 câu: Mỗi câu 1 điểm, tương đương với 30 điểm.
 • Mục 4 có 5 câu, mỗi câu 2 điểm: Tổng là 10 điểm nữa.

Tính điểm phần thi ngữ pháp + đọc hiểu

Phần ngữ pháp tối đa sẽ được 46 điểm cho 26 câu của 3 mục đầu tiên:

 • Mục 1 có 16 câu, mỗi câu 1 điểm: Tổng 16 điểm.
 • Mục 2 có 5 câu, mỗi câu 2 điểm: Tổng 10 điểm.
 • Mục 3 có 5 câu, mỗi câu 4 điểm: Tổng 20 điểm.

Phần đọc hiểu tối đa sẽ được 34 điểm cho 6 câu của 3 mục tiếp theo:

 • Mục 4 có 3 câu, mỗi câu 5 điểm, riêng câu 3 là 6 điểm: Tổng 16 điểm.
 • Mục 5 có 2 câu, mỗi câu 6 điểm: Tổng 12 điểm.
 • Mục 6 có 1 câu, mỗi câu 6 điểm: Tổng 6 điểm.

Cấu trúc và cách tính điểm cấp độ N5 kỳ thi JLPT

Tính điểm phần thi nghe hiểu

Tổng điểm tối đa cho phần nghe hiểu của cấp độ N5 JLPT là 60 điểm:

 • Mục 1 có 7 câu, mỗi câu 3 điểm: Tổng 21 điểm
 • Mục 2 có 6 câu, mỗi câu 3 điểm: Tổng 18 điểm
 • Mục 3 có 5 câu, mỗi câu 2 điểm: Tổng 10 điểm 
 • Mục 4 có 6 câu, mỗi câu 2 điểm riêng câu 1 chỉ 1 điểm: Tổng 11 điểm

Việc biết được cấu trúc đề thi và cách tính điểm sẽ hỗ trợ rất nhiều cho quá trình ôn luyện của các bạn: biết được mục tiêu rõ ràng, tập trung vào trọng tâm. Từ đó tránh được việc học nhiều nhưng không đạt hiệu quả. Chúc các bạn có thể vượt qua cấp độ N5 kỳ thi JLPT một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.